Aktiviteter återförenar teamet

Nästan alla kickoffer och konferenser har inslag av sammansvetsande aktiviteter idag. Pandemin har fört oss isär och nu måste vi lära känna varandra igen.

TEXT: INGELA ENGBLOM

ETT VIKTIGT SYFTE med dagens konferenser och kickoffer är att bygga relationer och skapa lagkänsla. I en sammansvetsad och trygg gupp ökar kreativiteten och förmågan att lösa problem. Ett effektivt och populärt verktyg för att nå dit är att låta teambuildande aktiviteter utgöra en del av mötet eller eventet.

BÖRJA MED ATT FUNDERA över syftet. Den som googlar på ordet teambuilding kommer att upptäcka att begreppet är brett. Från början innebar det oftast en gruppsykologins process ledd av en ledarskapskonsult. Det kan det göra än idag men de flesta tänker nog på en rolig aktivitet när de hör ordet. Som alltid gäller det att utgå från behovet i gruppen och målsättning med övningen. Behöver deltagarna lära känna varandra genom att ha roligt tillsammans eller har de stora samarbetsproblem som måste lösas? Ett teambuildingprogram tar tid och kostar pengar men resultatet blir i bästa fall både genomgripande och långsiktigt. Roliga aktiviteter löser inte upp några svåra knutar men kan ändå leda till ökad arbetsglädje och bättre sammanhållning.

DET STORA POSTCOVID-BEHOVET är främst att lära känna varandra genom roliga och sammansvetsande aktiviteter. Med det som utgångspunkt är nästa steg att tänka igenom hur gruppen ser ut. Vilka är de? Vad uppskattar de? Känner de varandra sedan tidigare? Boka inte fysiskt krävande aktiviteter om inte alla kan klara av dem och undvik svensk frågesport om inte alla växt upp i Sverige. Förr bestod teamövningarna nästan enbart av tävling. Den formen är fortfarande efterfrågad men en ny trend är att behovet av avkoppling, skratt och av att ”bara vara” ökar.

INTRESSET FÖR TRÄNING och hälsa har också ökat. Alltifrån yoga till utmanande fysiska aktiviteter. Samtidigt är en av de mest efterfrågade aktiviteterna matlagning. Det kan verka motsägelsefullt men visar på det stora behovet av att göra saker tillsammans.

POPULÄRA AKTIVITETER

1. Matlagning och provningar av olika slag. Har ni provat glasprovning?
Olika slags glas ger drycken helt olika smaker.
2. Utmaningar – uppgifter som ska lösas på tid i lag.
Fångarna på fortet, Escape room, skattjakter med hjälp av mobilen, femkamper…
3. Reflektion & återhämtning – andningsövningar, yoga och meditation.
4. Hjärt- och lungräddning
5. Skogsbad – blev stort under pandemin och är fortsatt populärt.
6. Kallbad
7. ”Bara – vara – tillsammans” – planera in tid för socialt umgänge.
8. Överlevnadsövningar i skogen – göra upp eld och laga mat.
9. Aktiviteter på vatten – SUP, RIB, segling och kajak.