Tid för konferens är Sveriges största oberoende magasin för möten och events. Tidningen är inne på sitt 23e år och har med sina årligt återkommande utgivningar med två utgåvor per år i Dagens industri etablerat sig som en av de viktigaste marknadsföringskanalerna för mötesindustrin.

BOKNING OCH INFORMATION:

ELISABETH BÜLOW
MOBIL 0735-289 144
MAIL elisabeth.bulow@newsfactory.se

Tid för Konferens is Sweden’s largest independent magazine for meetings and events. The magazine is in its 19th year and with its annual publications with two issues per year in Dagens industri has established itself as one of the most important marketing channels for the meeting industry.

BOOKING AND INFORMATION:

ELISABETH BÜLOW
MOBILE 0735-289 144
MAIL elisabeth.bulow@newsfactory.se