Expertpanelen

3 FRÅGOR TILL EXPERTEN

JANNIS NORÉN KARRAS VICE VD / CCO, SVENSKA MÖTEN 1. Hur vanligt är hybridmötet?Används den digitala tekniken oftai kombination med fysiska möten?– Hybridmöten är vanligt för organisationens”vanliga” möten, typ förlöpande projektmöten, informationsmötenoch andra träffar med […]

TFK

MÖTESTRENDER

VI GICK FRÅN EN PANDEMI MED BARA DIGITALA MÖTEN TILL EN VULKAN AV FYSISKA KONFERENSER. SÅ KOM KRIGET I UKRAINA OCH VART KONFERENSBRANSCHEN ÄR PÅ VÄG IDAG ÄR DET NOG INGEN SOM VET. MEDAN VISSA […]

Expertpanelen

3 FRÅGORTILL EXPERTPANELEN

Vi ställer 3 frågor till vår Expertpanel JONAS SJÖQVIST GRANDT FÖRSÄLJNINGSCHEF HOOKS HERRGÅRD Förra året började med pandemirestriktioner och slutade med en mötesboom. Vad tror du om 2023? – 2023 kommer att bli ett bra […]