TFK

PÅ TVÅ HJUL I TRE HUVUDSTÄDER

Nya intryck och spännande upplevelser förenar människor. Det är en av anledningarna till att konferensresor till utlandet oftast blir lyckade och satsningen väl investerade pengar. Mötet blir en ”snackis” som lever lång tid efteråt. ATT […]

TFK

HÄRLIGA SOMMAREVENTS

En sommarkonferens eller sommarfest är ett tillfälle för företag att visa medarbetarna sin uppskattning över det senaste halvårets arbete och framgångar. Förväntningarna är ofta höga SOMMARFEST ELLER EN avslutande konferens före semestrarna är ett ypperligt […]

TFK

ARTIFICIELL INTELLIGENSPÅ NÄSTA MÖTE?

AI tränger in överallt. Ibland känns utveckling helt fantastisk och ibland skrämmande. Hur är det i konferensvärlden? Vad kan AI tillföra möten och events och vilka negativa konsekvenser skull tekniken kunna få? Vem är väl […]

TFK

Häftig herrgårdsmiljö stärker företagskulturer

På Hooks Herrgård finns de bästa förutsättningarna för givande möten och minnesvärda kickoffer. Läcker design, spa och en hållbar gastronomi ramar in konferensen samtidigt som omgivningarna bjuder på mängder av sammansvetsande aktiviteter. HOOKS HERRGÅRD HAR […]

Expertpanelen

3 FRÅGOR TILL EXPERTEN

JANNIS NORÉN KARRAS VICE VD / CCO, SVENSKA MÖTEN 1. Hur vanligt är hybridmötet?Används den digitala tekniken oftai kombination med fysiska möten?– Hybridmöten är vanligt för organisationens”vanliga” möten, typ förlöpande projektmöten, informationsmötenoch andra träffar med […]