TFK

MÖTESTRENDER

VI GICK FRÅN EN PANDEMI MED BARA DIGITALA MÖTEN TILL EN VULKAN AV FYSISKA KONFERENSER. SÅ KOM KRIGET I UKRAINA OCH VART KONFERENSBRANSCHEN ÄR PÅ VÄG IDAG ÄR DET NOG INGEN SOM VET. MEDAN VISSA […]

TFK

Aktiviteter återförenar teamet

Nästan alla kickoffer och konferenser har inslag av sammansvetsande aktiviteter idag. Pandemin har fört oss isär och nu måste vi lära känna varandra igen. TEXT: INGELA ENGBLOM ETT VIKTIGT SYFTE med dagens konferenser och kickoffer […]