TFK

Aktiviteter återförenar teamet

Nästan alla kickoffer och konferenser har inslag av sammansvetsande aktiviteter idag. Pandemin har fört oss isär och nu måste vi lära känna varandra igen. TEXT: INGELA ENGBLOM ETT VIKTIGT SYFTE med dagens konferenser och kickoffer […]

TFK

Att konferera är att investera

Att planera och arrangera en konferenskostar både tid och pengar, men med en smartplan blir det en hundraprocentig investering förföretaget och utvecklingen för medarbetarna.Här är några saker att tänka på underplaneringen. Före konferensen PLANERA KONFERENSEN […]