Expertpanelen

Expertpanelen

Expertpanelen som svarar på de viktigaste frågorna LOTTEN FOWLER, GENERAL MANAGER SWEDISH BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION Har företagens önskemål på olika sorters företgsevent förändrats nu jämfört med innan pandemin och i sådant fall på vilket sätt? […]

TFK

Aktiviteter återförenar teamet

Nästan alla kickoffer och konferenser har inslag av sammansvetsande aktiviteter idag. Pandemin har fört oss isär och nu måste vi lära känna varandra igen. TEXT: INGELA ENGBLOM ETT VIKTIGT SYFTE med dagens konferenser och kickoffer […]