Krönika: En mötesvärld där kvalitet trumfar kvantitet

Jannis Norén Karras Vice VD / CCO, Svenska Möten

I ÖVERGÅNGEN MELLAN 2023 och 2024 reflekterar jag över mötets evolution i arbetslivet. Pandemin omkullkastade vår syn på möten; plötsligt blev det digitala normen. Men när vi seglade in i 2024, blev de postpandemiska signalerna på det genuint mänskliga – behovet av att verkligen ”mötas” än mer tydligt för mig. Vår senaste trendrapport samt våra egna siffror, målar upp en värld där kvalitet trumfar kvantitet. I ett ekosystem av Zoom-länkar och Teams-möten ser vi att företag och organisationer värdera det personliga mötet högre än någonsin, inte minst för att bygga den viktiga företagskulturen.

TRENDRAPPORTEN FÖR 2023 talade om ett starkt återuppvaknande för det fysiska mötet, särskilt bland de yngre som söker autenticitet och sammanhang. Den lyfte också den viktiga frågan neurologisk trygghet, vilket innebär att man håller ett möte på ett sådant sätt att människor med olika känsligheter i sina nervsystem slipper bli överväldigade. 2024 års insikter bekräftar och förstärker att inkludering och kvaliteten i våra möten, konferenser och event – att mötas meningsfullt, med säkerhet och hållbarhet i åtanke, står i centrum.

DET HANDLAR INTE BARA OM att fylla rummet med kroppar; det handlar om att skapa en atmosfär där varje deltagare, känner sig inkluderad och viktig. Rapporterna belyser en växande strävan efter att optimera möten genom teknik, som AI, samtidigt som vi håller fast vid våra mänskliga värderingar. Så, i denna tid av ständig förändring, låt oss ta avstamp i kraften från det personliga mötet och nyttja tekniken för att komplettera och förstärka. Låt ditt fysiska möte bli mer än bara utbyte av information. Skapa förutsättning för grundläggande mänsklig interaktion, som när det görs rätt, kan inspirera, förnya och transformera. Låt varje möte räknas, inte bara som en bokning i kalendern, utan som en möjlighet att verkligen ansluta, utforska och växa tillsammans.