Profilen

Genuint bemötande stärker företagskulturen

ELIZABETH KUYLENSTIERNA Allting handlar om bemötande, överallt och alltid. Företag, oavsett bransch, har mycket att vinna på att utforska och utveckla det sätt på vilket medarbetarna bemöter varandra. Elizabeth Kuylenstierna är djupt engagerad i att […]

Profilen

Gastronomi för en hållbar framtid

PROFILEN: SIMON STRANDVIK, HÅLLBARHETSEXPERT PÅ SVENSKA MÖTEN Svenska mötesanläggningar satsar allt mer på grön gastronomi. Konferensgäster kan räkna med smakupplevelser som är lika hållbara som njutbara. Att förändra måltiden är en av många delar i […]