Självinsikt ger ökad arbetsglädje och bättre möten

Med en stor nypa humor får Annika R Malmberg sin publik att reflektera över sig själva och det egna ansvaret i relationen till andra. Som talare, författare och underhållare väcker hon tankar omkring hur olika vi är och vikten av att acceptera det. Där hittar vi svaret bakom arbetsglädje och meningsfulla möten.

FOTO: GUSTAV KAISER (DÄR INGET ANNAT ANGES)

MED NÅGRA användbara verktyg kan arbetslivets alla möten bli mycket bättre och arbetsglädjen hos medarbetarna högre. Det menar Annika R Malmberg som är en av Sveriges mest populära talare. Kanske är det just hennes konkreta råd som gör henne så efterfrågad. Under en föreläsning med henne blir deltagarna inspirerade, motiverade och får många igenkännande skratt. Men framför allt, när föreläsningen är över har deltagarna fått med sig tänkvärda tips och användbara redskap att applicera i vardagen. – Jag har 30 års erfarenhet som talare, utbildare och ledare. Jag har startat två bolag, nu senast Talarnas och har haft egna anställda, men framför allt tränat så många grupper, så jag vet vad jag talar om, säger Annika.

HENNES RESA MOT ATT BLI en uppskattad föreläsare började redan på 80-talet. Då var utbildningsföretagen många. På den tiden skulle alla gå på kurs och efterfrågan på bra utbildare var stor. Annika blev en av dem. På utbildningsföretaget ISL ledde hon kurser i både säljteknik och ledarskapsutveckling. Efter 13 år kände hon, tillsammans med en kollega, att de ville starta eget. – Det var vanligt med ”utbrytargrupper” på den tiden. 
Jag hade sett många avarter och ville inte tillhöra dem. Därför gick vi till chefen och sa som det var. Han stöttade oss och blev till och med delägare under en period, berättar hon.

ÄRLIGHET OCH TRANSPARENS är viktigt för Annika. Hon lever som hon lär vilket gör hennes föreläsningar autentiska och äkta. När hon delar med sig av sina erfarenheter blir innehållet trovärdigt. Det var först när hon startade eget som hon förstod att hon älskade att stå på scen. Den stora skillnaden, mellan att arbeta för ett stort utbildningsföretag och driva eget, var att Annika nu kunde marknadsföra sig själv och inte bara färdigpaketerade kurser. – När jag fick frågan av en kund om jag inte kunde tänka mig att tala på deras event tvekade jag inte. Det visade sig att jag tyckte det var superkul att stå på scen inför en stor publik. Även deltagarna uppskattade Annikas föreläsning, ryktet spred sig och uppdragen blev fler och fler. Sedan 2008 har Annika drivit företaget på egen hand och gjort en framgångsrik talarkarriär. Huvudverksamheten är föreläsningar för företag och organisationer, i Sverige men även utomlands. Just nu turnerar hon dessutom runt på teatrar i landet med humorföreställningen ”Relationsshowen”. Den 32:e föreställningen går av stapeln på Scalateatern i Stockholm den 21 maj. – En gång i tiden hade jag drömmar om en teaterkarriär. På sätt och vis tycker jag att jag har uppfyllt dem. Jag får göra det som jag alltid har velat – att stå på scen och få publiken engagerad, säger hon.

Foto: Privat

RELATIONSSHOWEN ÄR SKRIVEN för privatpersoner men den igenkänning hon bjuder på är ofta densamma som i jobbsituationer. Det är inte ovanligt att mindre företagsgrupper bokar biljetter och går dit tillsammans. – Det väcker frågor som de kan diskutera efteråt och på så sätt komma vidare.

DET ÄR LÄTTSAMT OCH TREVLIGT
att prata med Annika. Utan krusiduller delar hon med sig av sina erfarenheter. Innan vi går vidare i samtalet vill hon göra en instickare som, hon menar, inte saknar betydelse. Annika och hennes man Johan Hamilton har tävlat i adventure racing eller multisport som det även kallas. Det är en lagtävling och uthållighetssport där grupper i olika discipliner, som löpning, mountainbike och kajak, ska passera ett antal kontroller med hjälp av karta och kompass. För att vinna krävs det att teamet fungerar tillsammans. – Idag tävlar vi inte längre men vi coachar andra lag. Det som jag förmedlar till företag gäller även för idrottslag. Det har gett en positiv effekt till multisportteamen som vi coachar. Omvänt så tar jag med mig tankesätt från idrotten till mina föreläsningar.

Idag är arbetsglädje ett populärt tema på konferenser och kickoffer. Men vad är arbetsglädje egentligen?
– Jag utgår alltid ifrån just den frågan då det inte är självklart. Arbetsglädje betyder olika saker för olika människor och inser man inte det kan det bli väldigt fel. För vissa personer handlar arbetsglädje om en after work med pingisturnering. För andra är det bara påfrestande. Konsten ligger i att lära känna varandras olikheter, respektera dem och försöka mötas på halva vägen.

OM EN ORGANISATION lider av problem, som till exempel svårlösliga konflikter eller otydligt ledarskap, är det där de måste börja. Det är inte ovanligt att chefen behöver stöttas innan gruppen kan gå vidare. Annika delar med sig av konkreta redskap som både ledare och medarbetare kan använda sig av. – För att utveckla arbetsglädje krävs det spelregler som talar om hur vi ska vara med och mot varandra. Vi måste våga ta upp problem och olikheter utan att det upplevs som kritik, säger hon. Allt grundar sig i hur väl vi känner oss själva. Att vara driven och våga ta plats är ofta en bra egenskap men i samspel med en mer introvert personlighet kan det istället bli en brist. Det handlar inte om att förändra sig utan om att vara trygg i den man är och därmed kunna respektera andra för vilka de är. – I välfungerande grupper, där självinsikterna är goda, minskar osäkerheten och otryggheten. Ingen är sämre eller bättre än den andra. Det finns inga dömande värderingar utan deltagarna kan diskutera, och även skratta åt, sina olikheter.

ETT REDSKAP SOM ANNIKA använder sig av är att deltagarna får göra en ”bruksanvisning” över sig själva och dela med sig av den till de andra. Med hjälp av några frågor får de skriva ner hur de fungerar, hur de vill bli bemötta och vad de stör sig på. Uppgiften har två syften. Dels får den som gör sin bruksanvisning ökad insikt och dels lär sig kollegorna hur de ska bete sig mot varandra. – När vi har kunskap om varandras olikheter kan vi bemöta varandra på ett respektfullt sätt. Du vet vem som vill hälsa med en kram och vem som helst går direkt till sitt skrivbord.

INSIKTER OM VÅRA OLIKHETER är första steget för att skapa arbetsglädje och därmed meningsfulla möten. Det andra steget är att utvärdera våra arbetssätt. – Det är en sak som jag har jag lärt mig genom idrotten. Efter varje träning och tävling reflekterar vi över hur det gick. Det handlar inte om kritik utan om en utvärdering för att kunna bli bättre. Det här borde företag göra efter sina möten. Då skulle de veta vilka som är viktiga och vilka som är mindre betydelsefulla, säger Annika.

FÖR ATT KUNNA UTVÄRDERA ett möte måste det ha ett syfte. Som föreläsare frågar Annika alltid uppdragsgivaren om meningen med sammankomsten och varför hon är där. Ofta har de en idé men när hon ber deltagarna skriva ner sin uppfattning om syftet skiljer sig svaren åt. – När förväntningarna ser olika ut är det oundvikligt att många blir irriterade, frustrerade och i värsta fall uppgivna. Därför är det viktigt att tydliggöra syftet och att lyssna till de förväntningar som inte kommer att uppfyllas vid det här tillfället. Då kanske det är något annat som behövs.

FÖR ATT SKAPA MENINGSFULLA möten krävs det också tydliga spelregler. Vissa möten ska vara IF, icke förhandlingsbara. Då är mötet obligatoriskt och går inte att prioritera bort. Precis som att passa mötets tider handlar det om respekt för de andra i gruppen. Om vissa medlemmar struntar i att närvara finns risk att hela gruppen tappar motivation och känner sig oviktiga. Andra möten är kanske inte obligatoriska men det är önskvärt att alla är med. Då, anser Annika, att det är den deltagare som inte är närvarande som har ansvaret för att hålla sig informerad om vad som hänt på mötet.

– Det är vanligt att chefer får kritik för att de inte berättat vad som stått i protokollet. Chefen har kanske varit ordförande men är inte en curlande förälder för det. Då kommer vi in på ett annat av Annikas redskap i verktygslådan. Mötesroller. Att möten har en ordförande och en sekreterare är ofta självklart. Men för att göra mötet mer framgångsrikt behövs fler roller så att ansvaret sprids ut och engagemanget blir större. En roll kan vara trivselfixare eller ”mood master”. Den personen ansvarar för att mötet blir trevligt och får en givande atmosfär. Det kan handla om allt från att fixa fika till samarbetsövningar. En ”terminator” har rätt att avbryta någon som tar för stor plats eller som har fastnat i en fråga. En ”åsiktsdragare” ser till att alla kommer till tals och fångar upp de som sitter tysta. Vid större sammankomster fyller en ”reflektor” en stor funktion. Den personen har som uppgift att i slutet av mötet sammanfatta och utvärdera.

KONFERENSER OCH EVENTS ÄR EN stor investering för företagen. Ändå slarvar många när det gäller att få ut sitt budskap. Med bättre förberedelser och kunskap i presentationsteknik skulle många möten bli mycket mer meningsfulla. Hon menar att det finns mängder av enkla tricks att ta till, det är bara att söka på nätet eller ta hjälp av en talarcoach. – När ditt budskap når fram vinner du respekt hos dem som lyssnar. Syftet blir tydligt vilket lägger grunden för trygga medarbetare vilket i sig är en förutsättning för arbetsglädje.

VERKTYGSLÅDA FÖR FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN: 4 STEG FÖR MENINGSFULLARE MÖTEN: Bruksanvisning – självinsikt om olikheter Mötesregler – utvärdera arbetssätt Mötesroller – delat ansvar Tydligt syfte – ökar trygghet och minskar osäkerhet
MÖTESROLLER: Ordförande, Protokollförare, Trivselfixare, Terminator, Åsiktsdragare, Tidhållare, Reflektor

ANNIKA R MALMBERGS TIPS FÖR BÄTTRE PRESENTATIONER:

Ställ dig mitt på scen när du hälsar välkommen. Le och samla ihop gruppen innan du börjar tala. Ta en paus och blicka ut över publiken. Tänk alltid på talet tre. Alla goda ting är tre. En presentation är uppdelad i tre delar. Inledning + Budskap + Avslutning. Var tydlig med syftet i inledningen: varför är vi här? Syftet och målet ska vara relevant för åhörarna och locka till intresse. Avsluta och sammanfatta ditt budskap, gärna med dina tre starkaste argument, eller genom att upprepa dina tre viktigaste punkter. Var sedan tyst med blicken fäst på publiken. Det är ett effektivt sätt att avsluta på. Ta gärna hjälp av en coach eller be om feedback från en kollega på ditt sätt att presentera, vi har alla våra olater med tics, i vänder oss om mot projektorbilden, fastnar i en viss position, låser armarna på knepiga sätt, upprepar vissa ord eller hummanden… En vass kollega kan med sin feedback göra dig ännu vassare.