Expertpanelen

3 FRÅGOR TILL EXPERTEN

JANNIS NORÉN KARRAS VICE VD / CCO, SVENSKA MÖTEN 1. Hur vanligt är hybridmötet?Används den digitala tekniken oftai kombination med fysiska möten?– Hybridmöten är vanligt för organisationens”vanliga” möten, typ förlöpande projektmöten, informationsmötenoch andra träffar med […]