Expertpanelen

3 FRÅGOR TILL EXPERTEN

JANNIS NORÉN KARRAS VICE VD / CCO, SVENSKA MÖTEN 1. Hur vanligt är hybridmötet?Används den digitala tekniken oftai kombination med fysiska möten?– Hybridmöten är vanligt för organisationens”vanliga” möten, typ förlöpande projektmöten, informationsmötenoch andra träffar med […]

Profilen

Genuint bemötande stärker företagskulturen

ELIZABETH KUYLENSTIERNA Allting handlar om bemötande, överallt och alltid. Företag, oavsett bransch, har mycket att vinna på att utforska och utveckla det sätt på vilket medarbetarna bemöter varandra. Elizabeth Kuylenstierna är djupt engagerad i att […]