OMSTART för gröna och hållbara möten

Intresset för miljöfrågor har vuxit i Sverige under pandemin. Konsumtionen har minskat samtidigt som vi spenderat mer tid i skog och mark. Med största sannolikhet kommer det även visa sig i framtidens möten och events.

UNDER DE SENASTE tio åren har miljöintresset varit både högt och stabilt i Sverige. Kanske skulle man kunna tro att engagemanget minskat under pandemin då vi levt med en oro inför varje ny dag. Perspektivet har varit något inskränkt och kortsiktigt. Men en rapport från Göteborgs Universitet (SOMinstitutet) visar att intresset för miljöfrågor istället har ökat. En orsak tros vara att vi spenderat så mycket tid i naturen och lärt oss att uppskatta och ta vara på den.

REDAN FÖRE PANDEMIN hade Greta Thunbergeffekten nått mötesbranschen. Sedan lång tid tillbaka har flertalet av Sveriges hotell och konferensanläggningar lagt ner mycket tid, engagemang och pengar i att bli klimatsmarta och hållbara. Olika märkningar, som Svanen och Green Key underlättar för besöksnäringen att minimera sin klimatpåverkan. Kraven för att få miljöcertifiering är hårda. Det kan handla om allt från att servera ekologisk mat till att hålla el- och vattenförbrukningen nere.

ÄVEN OM ENGAGEMANGET från branschen var stort tog det tid innan det nådde kunderna som länge fokuserade på bästa pris när de skulle upphandla konferenstjänster. Men så började en förändring ske för några år sedan. I takt med globaliseringen blev hållbarhetsarbetet högsta prioritet och miljöpolicys började även gälla möten. Företag började aktivt leta efter mötesplatser som kunde leva upp till deras värderingar och hållbara profil. Det blev allt vanligare med klimatredovisningar och kompensation för mötets klimatavtryck.

ÄVEN DE SOCIALA dimensionerna uppmärksammades. Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet kom upp på agendan. Så kom en pandemi och nu ska allt börja om från början. Kommer omstarten blir eftertänksam, medveten och hållbar eller är det uppdämda behovet av att ses så stort att det blir andra mer kortsiktiga faktorer som kommer att styra? Det blir spännande att följa den närmsta tidens utveckling.

6

Tips på vägen till grönare och mer hållbara möten

1. RESORNA ÄR DEN ÖVERLÄGSET
STÖRSTA MILJÖBOVEN.

Går det att samåka, välja ett kollektivt färdsätt eller att undvika flyg har ni redan vunnit mycket. Ska ni träffas ute på landet är ofta en gemensam buss det bästa alternativet.

2. VÄLJ EN MILJÖCERTIFIERAD
ELLER KLIMATNEUTRAL
KONFERENSANLÄGGNING.

Titta på deras hemsidor. Finns
det en berättelse om deras
hållbarhetsarbete och värderingar?

3. MATEN STÅR FÖR EN STOR DEL AV MILJÖPÅVERKAN UNDER
EN KONFERENS.

Välj ekologiskt, vegetariskt och lokalproducerat. Allt fler kockar minimerar sitt matavfall. Fråga efter ”no-waste”-menyer.

4. SE TILL ATT KONFERENSMATERIAL
ÄR MILJÖMÄRKT, UNDVIK TRYCKT MATERIAL.

Skicka inbjudan och övrig information digitalt. Fundera också över eventuella give aways. Varför inte välja något hållbart som en gåva till en välgörenhetsorganisation?

5. ALL KLIMATPÅVERKAN GÅR INTE ATT ELIMINERA MEN DET GÅR ATT KLIMATKOMPENSERA.

Att arrangera ett klimatneutralt möte innebär både att sträva mot minskad förbrukning och att kompensera för det klimatavtryck

6. GÖR NÅGOT KUL
TILLSAMMANS I FRISKA LUFTEN!

Ett exempel på en klimatsmart kringaktivitet är ”Plogging”. Då joggar ni tillsammans samtidigt som ni plockar skräp.