Expertpanelen

3 FRÅGOR TILL EXPERTEN

JANNIS NORÉN KARRAS VICE VD / CCO, SVENSKA MÖTEN 1. Hur vanligt är hybridmötet?Används den digitala tekniken oftai kombination med fysiska möten?– Hybridmöten är vanligt för organisationens”vanliga” möten, typ förlöpande projektmöten, informationsmötenoch andra träffar med […]

Expertpanelen

3 FRÅGORTILL EXPERTPANELEN

Vi ställer 3 frågor till vår Expertpanel JONAS SJÖQVIST GRANDT FÖRSÄLJNINGSCHEF HOOKS HERRGÅRD Förra året började med pandemirestriktioner och slutade med en mötesboom. Vad tror du om 2023? – 2023 kommer att bli ett bra […]

Expertpanelen

Expertpanelen

Expertpanelen som svarar på de viktigaste frågorna LOTTEN FOWLER, GENERAL MANAGER SWEDISH BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION Har företagens önskemål på olika sorters företgsevent förändrats nu jämfört med innan pandemin och i sådant fall på vilket sätt? […]