Expertpanelen

Expertpanelen som svarar på de viktigaste frågorna

LOTTEN FOWLER,
GENERAL MANAGER SWEDISH BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION

Har företagens önskemål på olika sorters företgsevent förändrats nu jämfört med innan pandemin och i sådant fall på vilket sätt?
Många företag har använt pandemin till att se över sina rese- och mötes policy. Man har också uppdaterat sitt hållbarhetsarbete till att i större utsträckning inkludera möten och resor. Färre resor, men längre. Över-dagen resorna är inte så många, utan man ser till att ha flera möten under en resa och därmed förlängs den något. Både resor och möten får kosta lite mer än tidigare. Delvis då man nu gör färre, så det finns en besparing redan, och delvis för att hållbarhet och säkerhet nu ”får” kosta på ett annat sätt. Pandemin satte ljuset på vikten av att ha kontroll över sina resor..

Hur ser återhämtningen ut för branschen?En broms för återhämtning är bristen på kompetens/ personal. Många lämnade en bransch som stod helt stilla under de 2 år pandemin varade och det är inte helt lätt att locka tillbaka alla. Jag tror inte att branschen kommer att ”återgå” till hur det var innan, även om den kommer att vara lika betydelsefull för världsekonomin som tidigare.

Ge ett kort råd till de som nu ska boka sitt företagsevent.
Se till att allt är ombokning- och avbokningsbart. Tro inte att läget är stabilt än, vi kommer att få leva med följdverkningar av pandemin länge. När ni investerar i ett möte, investera tid och pengar i att göra det hållbart, både ur ett strategiskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Hur känner du att marknaden har reagerat sedan restriktionerna försvann?
Blandat! Turismen verkar ha studsat tillbaka med full kraft. Företagens möten bokas på, men ser annorlunda ut än före pandemin och affärsresandet visar på en försiktigare återgång.

JANNIS NORÉN KARRAS
AFFÄRSUTVECKLINGSCHEF,
SVENSKA MÖTEN

Hur ser återhämtningen ut för branschen?
Vi har haft en stark återhämtning i år efter det att restriktionerna försvann och den går över hela året. Många i branschen kommer troligtvis att kunna visa positiva på försäljningssiffror jämfört med innan pandemin när vi stänger året. Blickar vi framåt så är det väl troligt att bokningskurvan planar ut något när det uppdämda behovet har lagt sig och vi går in i ett mer ”normalt” läge.

Har företagens önskemål på konferensen/ event/affärsresor förändrats nu jämfört med innan pandemin och i sådant fall på vilket sätt? Pandemin har satt fokus på både möten och konferensers kostnader men även vikten av dem och olika typer av mötens styrkor och fördelar. Upphandling av möten professionaliseras mer och mer. Många företag och organisationer har redan idag upphandlade avtal, riktlinjer och policys inom flera områden, t ex resor. Däremot är det fortfarande många som ännu inte har detta för möten och här ser vi en ökad efterfrågan på att konsolidera sina möten till en aktör för att därigenom få både bättre överblick, styrning och kostnadskontroll, men också för att lättare kunna säkra kvalitét vad det gäller val av anläggning för sin konferens. Hållbarhetsfrågan har fått en tydlig ökad prioritet och allt fler efterfrågar hållbara konferenser- och möten. Hållbarhetsfrågan står högt på agendan både när det kommer till val av mötesanläggning och när ett företag upphandlar en mötespartner

IDA-MARIE ISAKSSON
MARKETING MANAGER
CLARION HOTEL SEA U

Hur känner du att marknaden har reagerat sedan restriktionerna försvann?
– Vi har haft en fantastisk vår full med konferenser och event. Hotellet har haft fin beläggning och det märks att människor har längtat efter att mötas på riktigt! Framåt ser det väldigt fint ut men vi kan fortfarande se att det finns en oro och det är korta ledtider mellan bokning och konferens.

Har företagens önskemål på konferensen/ event/affärsresor förändrats nu jämfört med innan pandemin och i sådant fall på vilket sätt?
– Vi öppnade i januari 2021, det vill säga mitt i brinnande pandemi med fulla restriktioner så vi har inget att jämföra med. Men med erfarenhet kan jag säga att vi märker av att gäster gärna vill ha lite mer än bara ett konferensrum och mat. En upplevelse, en hållbar destination och en känsla av business och leisure i ett.

Hur ser återhämtningen ut för branschen? – Återhämtning för branchen ser ljus ut – men komptensbrist är ett orosmoln samt inflation, elbrist och lågkonjunktur kommer att påverka turismen. Men människor kommer alltid att ha ett behov att mötas – vi måste vara snabba att ställa om och lyhörda för våra gästers behov.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*