3 FRÅGOR TILL EXPERTEN

JANNIS NORÉN KARRAS VICE VD / CCO, SVENSKA MÖTEN

1. Hur vanligt är hybridmötet?Används den digitala tekniken oftai kombination med fysiska möten?
– Hybridmöten är vanligt för organisationens”vanliga” möten, typ förlöpande projektmöten, informationsmötenoch andra träffar med mindreantal interna/externa gäster. De görsväldigt ofta med en eller flera deltagaredeltagandes digitalt medan engrupp sitter samlade fysiskt. Och fördetta ändamål används oftast de storaplattformarna Teams och Zoom.– För större möten som kickofferoch kundevent så är det numerasällsynt att man öppnar upp för digitalaoch hybrida deltagare. De träffarnagörs helt fysiskt då man vill ha sinagäster samlade för att nätverka ochträffas på riktigt.

2. Vilka trender ser du framöver? Vilken typ av möten och aktiviteter efterfrågas?
– I vår senaste trendrapport ser vi att i distansarbetets tidsålder, där det lättuppstår silos och splittring, är fysiska möten viktigare än någonsin för att bygga företagskultur. Vår trendrapport visar att företagskultur numera anses viktigare för prestation än organisationens strategi eller verksamhetsmodell enligt 66 %av chefer på ledningsnivå och styrelseledamöter och i en internationell studiegenomförd av PwC. Ett exempel på detta är att fler och fler företag byter namn på HR-avdelningen till People and Culture. Men det finns mycket kvar att göra.I en stor studie genomförd av Duke University sade över 90 procent av ledarna att de förmodligen skulle kunna förbättra sin kultur, men färre än 20 procent sa att de faktiskt gör något åt den.

3. Vad vill du tipsa företag och organisationer om inför nästa konferens eller event?
– Först och främst att nu när det kanske är lite tuffare tider med besparingskrav– ställ inte in. Ställ OM! Som vi pratade om så säger många ledare att de förmodligen skulle kunna förbättra sin kultur men att de flesta inte gör det. Var inte en av dem utan prioritera arbetet med er företagskultur.

• Om ni känner att ni behöver träffas för konferens men är oroad över kostnader och resor, prata med en mötespartner. Ofta finns det lösningar man inte tänkt på.

• Fokusera på syftet. Du kanske funderar på att byta från konferens med övernattning till dagkonferens för att spara kostnad. Men tänk noggrant då igenom syftet. Att ni får önskat resultat av konferensen.

• Vad det gäller själva konferensen så är det ju lite olika saker att tänka på beroende på syftet med konferensen. Om syftet är att bygga företagskultur som vi pratade om ovan så skulle jag tipsa om att fokusera på aktiviteter som skapar samhörighet och skapa starka band mellan deltagarna. Välj platser med ytor som främjar samvaro och stärker den fysiska upplevelsen av gemenskap.

• Utgå från varumärke och värderingar i planering och genomförande, men gör det med fingertoppskänsla.