3 FRÅGORTILL EXPERTPANELEN

Vi ställer 3 frågor till vår Expertpanel

JONAS SJÖQVIST GRANDT FÖRSÄLJNINGSCHEF HOOKS HERRGÅRD

Förra året började med pandemirestriktioner och slutade med en mötesboom. Vad tror du om 2023? – 2023 kommer att bli ett bra konferensår. Året har börjat på ett bra sätt och kommer att bli bättre. Bakgrund, de flesta bolagen i Sverige går bra eller riktigt bra och behovet av att träffas är stort.

Påverkar rådande ekonomi och världsläge konferensbranschen? På vilket sätt?
– Nuvarande utmaningar med ekonomi och världsläge påverkar konferensbranschen då cirka 20 procent av alla bolag blir mer eller mycket återhållsamma, men bolagen vill fortfarande konferera. Cirka 80 procent av alla bolag visar inte dessa signaler eller vill ej visa dessa signaler. Återhållsamheten kommer primärt märkas på börsnoterade bolag i steg ett. Om större förändringar av negativ karaktär uppstår inom närtid kommer detta påverka upp till 50 procent av alla bolag, dock kommer inte detta påverka konferensbranschen på samma sätt som Covid.

Hur ser intresset för hållbarhet ut idag och hur viktiga är miljö- och hållbarhetsfrågor i val av mötesplats?
– Hållbarhet är en viktig och ibland en avgörande faktor i förhandling. Många beställare ser hållbarhet som ett måste på samma sätt som en ickefråga vid förhandling. Vid cirka 10 procent av våra förhandlingar lyfts hållbarhetsfrågan. Beställaren förutsätter att anläggningarna arbetar med hållbarhet, men de flesta är inte beredda att betala extra för det. Vid upphandlingar är hållbarhet och certifieringar avgörande för Hooks Herrgård. Vi som anläggning arbetar löpande och systematiskt med hållbarhet, miljö och medarbetarutveckling. Vi värnar om miljön och om våra kollegor

JONAS SJÖQVIST GRANDT FÖRSÄLJNINGSCHEF HOOKS HERRGÅRD

Förra året började med pandemirestriktioner och slutade med en mötesboom. Vad tror du om 2023? – 2023 är året då svenska företag ser över sin möteskultur och mötesstruktur på riktigt. Den nya arbetsplatsen, hybridarbetsplatsen, är här för att stanna och den skapar en mängd fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare. Utmaningen blir då företagskulturen. Hur får man ihop den utan att ses lika frekvent som tidigare? Företagskultur är centralt för att nå affärsframgång. Den anses numera viktigare för prestation än organisationens strategi eller verksamhetsmodell enligt 66 % av chefer på ledningsnivå och i en internationell studie genomförd av PwC. Ett exempel på detta är att fler och fler företag byter namn på HR-avdelningen till People and Culture. Kultur skapas bäst i fysiska möten, för det är i dessa möten vi etablerar relationer. 2023 blir då ett år där svenska företag har något färre fysiska möten men investerar mer per möte, konferens eller event man har utanför sina egna väggar, jämfört med innan pandemin.

Påverkar rådande ekonomi och världsläge konferensbranschen? På vilket sätt?
– Vi har lämnat en pandemi och befinner oss i en lågkonjunktur med stigande el- och matpriser. Omvärlden är mer turbulent än någonsin tidigare, med krig och klimat i gungning. Trots det är efterfrågan på fysiska möten stor och mycket talar för ett starkt år för fysiska möten. Svenska Mötens bokningsläge visar än så länge inga tecken på minskning jämfört med 2022. – Behovet av att ses fysiskt är särskilt framträdande hos yngre generationer. Osäkra ekonomiska utsikter framåt påverkar dock vilken typ av bokningar som prioriteras mer framöver. Dagkonferenser liksom geografisk närhet till större städer blir mer populärt. Offentliga aktörer, handelsföretag och företag med B2B-fokus visar störst efterfrågan, liksom medelstora företag. – Samidigt innebär den rådande situationen utmaningar för anläggningarna. Även om efterfrågan är fortsatt stark har det nog aldrig kostnaden för att driva en anläggning varit högre.

Hur ser intresset för hållbarhet ut idag och hur viktiga är miljö- och hållbarhetsfrågor i val av mötesplats?
– Hållbarhetskraven höjs och det som driver på detta är brådskan och kraven på att nå Agenda 2030-målen. Detta märks tydligt bland annat i offentlig sektor. När hållbarhet alltmer betraktas som en finansiell möjlighet och saknad av ett hållbarhetsarbete blir en riskfaktor hamnar hållbarheten närmare kärnverksamheten i större bolag, i stället för som ett sidoprojekt. – Sedan finns det faktorer som motverkar trenden. Det finns en transformationströtthet – många har just hämtat sig från en pandemi, hanterar energikris, stigande inköpspriser och förbereder sig på lågkonjunktur. Men intresset för hållbarhet och att kunna välja en mötesplats som jobbar med frågan är fortsatt väldigt hög.

JONAS SJÖQVIST GRANDT FÖRSÄLJNINGSCHEF HOOKS HERRGÅRD

Förra året började med pandemirestriktioner och slutade med en mötesboom. Vad tror du om 2023? –Då vi haft ett enormt uppdämt behov av möten under pandemin och vi inte på långa vägar kommit ikapp, så kommer 2023 även fortsatt vara hett för möten. Den extrema boom vi såg under slutet av 2022 har dock lugnat ner sig något. Behovet och värdet av att mötas blev väldigt uppenbart för både företag och anställda under pandemin och möten kommer prioriteras högt framöver för företag som tänker långsiktigt.

Påverkar rådande ekonomi och världsläge konferensbranschen? På vilket sätt?
– Historiskt har lågkonjunkturer drabbat mötesbranschen hårt då företag tidigare tyckt att det varit en enkel kostnad att spara in på. Idag förstår företagen att kostnaden på sikt av att inte bygga vidare på företagskulturen, utveckla verksamheten och sin personal är mycket större än besparingen man får av att tillfälligt sluta ha möten. Så även om lågkonjunkturer givetvis påverkar kommer behovet av möten fortsatt vara högt.

Hur ser intresset för hållbarhet ut idag och hur viktiga är miljö- och hållbarhetsfrågor i val av mötesplats?
– Hållbarhet är idag en hygienfråga som kunder förutsätter att seriösa mötesplatser jobbar aktivt och kontinuerligt med, både gällande en miljö- och resursaspekt och gällande ett hållbart företagande med schyssta villkor för sina medarbetare.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*