Att konferera är att investera

Att planera och arrangera en konferens
kostar både tid och pengar, men med en smart
plan blir det en hundraprocentig investering för
företaget och utvecklingen för medarbetarna.
Här är några saker att tänka på under
planeringen.

Före konferensen

PLANERA KONFERENSEN I GOD TID för att hinna se över alla möjligheter och förbereda er själva och upplägget under konferensen. Skriv ned de övergripande målen och syftet med konferensen. Därefter kan ni börja fundera på vilka aktiviteter och upplevelser ni skulle vilja få in, det går ofta i linje med på vilken plats ni väljer att ha konferensen. Plats, lokal, mat och dryck, presentationsteknik är viktiga punkter i planerandet. Fundera ut vad deltagarna kan tänkas vilja få ut av konferensen och med vilka medel ni kan göra dem engagerade.

Under konferensen

SE TILL ATT FÅ MED ALLA medarbetare och få de engagerade i konferensen samt att alla deltar i de gemensamma aktiviteterna. Det bidrar till en bra gemenskap mellan alla deltagare och bättre stämning och inställning inom gruppen. Gemenskapen mellan deltagarna bidrar till bättre samarbete, stämning och inställning inom gruppen. Möt medarbetarnas frågor och funderingar under konferensen, var noga med att återkoppla om inte direkt så vid ett senare tillfälle.

Efter konferensen

FÖLJ ALLTID UPP hur medarbetarna upplevde konferensen. Med hjälp av inkommen feedback kan ni utveckla och förbättra upplägget av kommande konferenser och möten. Var lyhörda, det är viktigt att alla får yttra sig och att ni vid kommande konferenser visar att ni tagit till er av deltagarnas åsikter. Det väcker deltagarnas intresse och ger dem en möjlighet att påverka.