DET VÅRAS FÖR FYSISKA MÖTEN!

Nu står arbetsglädje och samvaro högst upp på agendan. När företag får åka på konferens igen är det för att svetsa samman teamen, stärka företagskulturen och släppa fram kreativiteten. I nästa steg blir mötet mer syftesdrivet, effektfullt och därmed även lönsamt spår Svenska Möten.

OM NÅGON HADE TROTT att pandemin skulle bli slutet för konferensbranschen så visade hösten 2021 på motsatsen. Suget efter fysiska möten var enormt och konferensanläggningarna var i princip fullbokade. Tyvärr kom ett rejält hack i den positiva kurvan lagom till jul men nu kan branschen återigen se ljuset i tunneln. – Mötesvulkanen är tillbaka! Svenska företag och organisationer har stått i startgroparna och bara väntat. Nu är det full fart framåt på alla fronter, säger Jannis Norén Karras, försäljnings- och affärsutvecklingschef Svenska Möten.

VI TALAS VID TRE DAGAR efter att restriktionerna har hävts. Det råder en positiv stämning på Svenska Möten. Föreningen som ägs av över 138 mötesanläggningar runt om i landet har som uppgift att värna medlemmarnas intressen och hjälper företag och organisationer att få kontroll och styrning på sina möten. De senaste två åren har det handlat mycket om Covid-säkra möten och ny digital teknik. – Många av våra medlemmar har gått igenom ett rejält stålbad men känner nu en optimism inför framtiden. Äntligen vågar vi tro på att mötesbranschen är på väg in i en ny fas, säger han.

BEHOVET AV DET FYSISKA MÖTET är starkare än någonsin. Efter en lång tid av isolering uppskattar såväl medarbetare som företagsledningar värdet av att ses. När de första konferenserna bokas är det stort fokus på social samvaro och på att etablera relationer igen. – Det krävdes en pandemi för att vi skulle bli påminda hur viktigt det är med fysiska möten, framför allt för ett företags framtida framgång. Vi har lärt oss att mötas digitalt men också insett hur mindre bra det formatet fungerar för att skapa engagemang, svetsa samman team och stärka företagskulturer, säger Jannis.

BOKNINGSSTATISTIKEN TALAR sitt tydliga språk. Företagen är inte bara redo att boka konferenser de är också villiga att investera mer per deltagare. I dagens konferensbudgetar finns utrymme för aktiviteter som främjar sammanhållningen. Dagordningen innehåller inplanerad tid för aktiviteter och umgänge. – Det har skett en förflyttning från fokus på individ till fokus på relation. Nu står teamet och arbetsglädjen i centrum, säger han. Att mötesbranschen står inför en strukturomvandling är de flesta överens om. Det digitala mötet har fått en naturlig plats i våra liv. Information, rena arbetsmöten och avrapporteringar kommer även fortsättningsvis att ske på plattformar som Teams och Zoom. På Svenska Möten spår de att det digitala mötet kommer att kombineras med det fysiska i framtiden. Men många gånger kommer man att ställas inför ett val, ska mötet vara fysiskt eller digitalt? Då får syftet avgöra val av mötesformat. – Det är en utveckling i rätt riktning. Att utgå från syftet redan i det tidiga planeringsskedet höjer kvaliteten på mötet och skapar bättre förutsättningar för resultat, säger Jannis.LANDSKAPET FÖR VÅRA arbetsplatser har ritats om under pandemin. Även fortsättningsvis kommer inte alla medarbetare sitta hela veckan på kontoret. Det kommer att ställa högre krav på en väl genomarbetat mötespolicy och en fungerande möteskultur. – Denna post-Covid-återstart är en perfekt tidpunkt för företag att ta tag i sina möten, att på en strategisk nivå få översikt, konsolidera och ta kontroll över vilka kostnader som investeras i möten. Det är dags att börja mäta och följa upp sina mötesinvesteringar. Företagen kommer att ta kontroll och etablera mötespolicys utifrån hållbarhet, ekonomi och kvalitet.

EN DEL I SVENSKA MÖTENS verksamhet är att hjälpa företag och organisationer med att boka och arrangera konferenser och möten. Allt oftare får de frågor från kunderna om hur de ska lyckas med sina mötesstrategier. Företagskultur, visioner och värderingar – det är många parametrar att ta hänsyn till. – Det fysiska mötet är ett av de viktigaste verktygen en ledare har idag för att skapa en framgångsrik organisation, säger Jannis. Jag frågar honom om aktuella trender men han svarar att det är lite för tidigt att sia om (det har ju bara gått tre dagar). Tydligt är att konferenser i närtid handlar om att bygga relationer, samarbete och utveckling. I nästa fas tror han att företagen kommer att ta sin möteskultur- och struktur på allvar. Frågor om effektivitet, miljöpåverkan, säkerhet och mätbara resultat kommer att diskuteras mycket mer framöver. – Möten är på tapeten! Det pratas och skrivs mer om det än någonsin tidigare. Det ska bli mycket spännande att se vilken väg som utvecklingen tar, avslutar han.

Jannis Norén Karras, försäljningsoch affärsutvecklingschef Svenska Möten.

POPULÄRA
KONFERENSAKTIVITETER
JUST NU:
1. Matlagning
2. Reflektionsövningar
utomhus
3. Skogsbad
4. Bara-vara-tillsammans
5. Keramik