MÖTESTRENDER

VI GICK FRÅN EN PANDEMI MED BARA DIGITALA MÖTEN TILL EN VULKAN AV FYSISKA KONFERENSER. SÅ KOM KRIGET I UKRAINA OCH VART KONFERENSBRANSCHEN ÄR PÅ VÄG IDAG ÄR DET NOG INGEN SOM VET. MEDAN VISSA FÖRETAG BROMSAR IN VÅGAR ANDRA SATSA. KANSKE ÄR BEHOVET AV ATT SES STÖRRE ÄN DEN NEGATIVA EFFEKTEN AV INFLATION OCH LÅGKONJUNKTUR? VILKA TRENDER KAN VI FÖRVÄNTA OSS 2023?

TEXT: INGELA ENGBLOM

DIGITALA MÖTEN INTEGRERAS MED DE FYSISKA

Idag står inte längre valet mellan det ena eller det andra. De digitala och fysiska mötena samspelar med varandra vilket har skapat en ny verklighet. Det blir allt vanligare att deltagare kan välja på vilket sätt de vill delta i ett möte. På distans eller på plats. Det ökar flexibiliteten och minskar mötets klimatpåverkan. Hybridmötet står fortfarande inför stora utmaningar men när allt fallit på plats kommer det att innebära en större variation i mötesupplevelsen.

SYFTESSTYRDA MÖTEN

Att utgå ifrån syftet med mötet är en utveckling som pågått under fler år men som snabbades på efter pandemin då det helt plötsligt blev möjligt att välja mellan olika mötesformer. Fysiskt, digitalt eller hybrid? Informationsutbyte visar sig fungera alldeles utmärkt på distans medan teambuilding inte gör det. Det tvingar företagen att fundera över syftet med varje enskilt tillfälle. Mötesdeltagarna ställer också högre krav på mötespolicy och på den som leder mötet Detta höjer, i sin tur, kvaliteten på mötet och skapar bättre förutsättningar för resultat och affärsnytta.

ÖKAT HÅLLBARHETSFOKUS

Det blir allt viktigare att göra mötet hållbart från början till slut. Hållbarhet genomsyrar allt oftare hela arrangemanget. Anläggning, måltider, konferensmaterial och aktiviteter väljs utifrån ett klimatsmart synsätt. Det mest effektiva steget mot mer hållbara möten är att styra deltagarna till att resa klimatsmart vilket många företag gör idag.

FÖRSIKTIGHET GER KORT FRAMFÖRHÅLLNING

Oro för världsläge och ekonomi gör att många väntar in i det sista med att boka mötesplats, föreläsare och aktiviteter. Flera hotell som Tid för konferens samtalat med tror att antalet konferenser blir något färre 2023 och även mer avskalade. Samtidigt ser de att företagen fortfarande har ett uppdämt behov efter pandemiåren av gemensamma upplevelser och möten.

BEHOV AV ENGAGEMANG

I osäkra tider är uppmuntran och arbetsglädje viktigare än någonsin. Medarbetarna behöver bli sedda och då gäller det att skapa interaktion på mötet. Allt fler använder verktyg för aktivt deltagande och skapar tid och utrymme för samtal och nätverkande.

LUGNT & SÄKERT

Före pandemin var avlägsenhet en nackdel, nu har det blivit en konkurrensfördel. Idag är vi mer medvetna om olika risker och kan därför tänka oss en mötesplats som är lite mer svårtillgänglig. Många uppskattar också en miljö med lugn, tysthet och närhet till naturen.

CIRKULÄRT INNEHÅLL

Under pandemin lärde vi oss att spela in bild och ljud. Tekniken har utvecklats och den har också blivit lättare att använda. Mötets innehåll kan därmed leva vidare när mötet är slut vilket allt fler utnyttjar. Materialet går dessutom att klippa om till olika sociala medier och företagspoddar.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*