AKTIVITETSTRENDER – Som förut men ändå inte

Äventyr, mångkamp eller mindfulness?
Vilka konferensaktiviteter efterfrågas hösten 2023? Är det några trender som utkristalliserar sig? Aktiviteter för återhämtning har blivit lika populära som de med fysisk rörelse men oavsett är det egentliga syftet att få tid till socialt umgänge.

Den mest utstickande mötestrenden i år att konfererandet håller på att gå tillbaka till hur det såg ut före pandemin. Inför det här numret av Tid för konferens har jag samtalat med ett stort antal konferensarrangörer och alla säger samma sak. Men det finns skillnader menar de. De möten som genomförs på konferensanläggningar idag kräver fysisk närvaro – alla andra sammankomster sker digitalt. Det innebär också att nästan alla konferensen har någon programpunkt som gynnar social interaktion. När allt fler arbetar hemifrån är det en utmaning att hitta former för att skapa sammanhållning, företagskultur och arbetsglädje. Det gör att konferensens aktivitetspass kanske är viktigare än någonsin. Rörelse och klurigheter blandas med återhämtning och reflektion.

Ute är fortfarande inne. Pandemin lärde oss hur lyckademöten kan bli utomhus. Aktiva konferensaktiviteter i naturen ligger högt upp påmångas önskelistor. Äventyrsbanor och olika slags mångkamper med fysiska ochmentala utmaningar främjar ömsesidigt förtroende, problemlösning och effektivtsamarbete.Att testa gränser och övervinna utmaningar tillsammansskapar en stark sammanhållning. Out-door-aktiviteter som klättring, kanot,mountainbike och SUP är efterfrågade inslag på vår- och höstkonferensen. Snartkommer vintern och då vill många åka skidor tillsammans – på längden och utför.I de regioner där det går att åka långfärdsskridskor har det blivit allt merpopulärt.Om ni vill testa något nytt är ett hett tips parkour. Trappor, murar och allt annat som går att ta sig fram på används i enannorlunda hinderbana. I stan, i skogen eller inomhus. Parkour går ut på attanpassa sig efter omgivningen och sina förutsättningar. Men boka ett proffs påparkour om ni vill testa denna träningsform på nästa konferens.

Antalet Escape rooms fullkomligt exploderar. I Stockholms finns det snart ett i varje kvarter. Deltagarna sätts på prov när de tillsammans ska hitta ledtrådar och lösa problem i ett låst rum. Det gäller att ta sig ut innan tiden går ut. Utan samarbete är risken stor att gruppen blir kvar och förlorar.Olika former av avkoppling och reflektion ökar i popularitet. För att få deltagarna att landa i mötet blir det allt vanligare att dagen startar med en stunds mindfulness. Andningsövningar, yoga, meditation eller en guidad avslappning. När vi varvar ner och lämnar stressen bakom oss har vi lättare att fokusera och lyssna på varandra. Kreativiteten ökar och resultatet av mötet blir bättre.En optimal konferensdag innehåller både avkoppling och fysisk rörelse. Men glöm inte skrattet. Att ha roligt tillsammans främjar arbetsglädjen och stärker företagskulturen.