Profilen

Genuint bemötande stärker företagskulturen

ELIZABETH KUYLENSTIERNA Allting handlar om bemötande, överallt och alltid. Företag, oavsett bransch, har mycket att vinna på att utforska och utveckla det sätt på vilket medarbetarna bemöter varandra. Elizabeth Kuylenstierna är djupt engagerad i att […]

TFK

MÖTESTRENDER

VI GICK FRÅN EN PANDEMI MED BARA DIGITALA MÖTEN TILL EN VULKAN AV FYSISKA KONFERENSER. SÅ KOM KRIGET I UKRAINA OCH VART KONFERENSBRANSCHEN ÄR PÅ VÄG IDAG ÄR DET NOG INGEN SOM VET. MEDAN VISSA […]

Expertpanelen

3 FRÅGORTILL EXPERTPANELEN

Vi ställer 3 frågor till vår Expertpanel JONAS SJÖQVIST GRANDT FÖRSÄLJNINGSCHEF HOOKS HERRGÅRD Förra året började med pandemirestriktioner och slutade med en mötesboom. Vad tror du om 2023? – 2023 kommer att bli ett bra […]

Profilen

Gastronomi för en hållbar framtid

PROFILEN: SIMON STRANDVIK, HÅLLBARHETSEXPERT PÅ SVENSKA MÖTEN Svenska mötesanläggningar satsar allt mer på grön gastronomi. Konferensgäster kan räkna med smakupplevelser som är lika hållbara som njutbara. Att förändra måltiden är en av många delar i […]

Expertpanelen

Expertpanelen

Expertpanelen som svarar på de viktigaste frågorna LOTTEN FOWLER, GENERAL MANAGER SWEDISH BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION Har företagens önskemål på olika sorters företgsevent förändrats nu jämfört med innan pandemin och i sådant fall på vilket sätt? […]